Jak postupovat při dopravní nehodě z hlediska povinného ručení.

Počet vozidel pohybujících se na českých silnicích neustále roste a přibývá i počet řidičů- nováčků, kteří mají za volantem jen minimální nebo dokonce žádné zkušenosti. Denně dochází na silnicích k dopravním nehodám a ani sebelepší řidič si nemůže být jistý, že se účastníkem dopravní nehody dříve či později nestane.

Pokud k takové situaci dojde, čemu se vyhnout a na co si dát pozor, abyste nebyli kráceni na svých nárocích uplatňovaných z povinného ručení viníka nehody?

 • Po nehodě se vyvarujte požití alkoholu, byť jen v sebemenším množství. Viník nehody by mohl využít situace a vy byste z jeho povinného ručení nedostali nic. Pokud se potřebujete po nehodě něčím uklidnit, dejte si třeba něco sladkého.
 • Poznačte si údaje o účastnících nehody a vozidlech. Vždy si poznamenejte (a uschovejte) minimálně tyto informace: jména řidičů, jejich bydliště a telefon, pokud se vlastník některého z vozidel liší od řidiče, pak to samé o vlastníkovi vozidla, SPZ a VIN zúčastněných vozidel, jejich značku a typ. Dále si poznačte údaje o povinném ručení zúčastněných, tzn. číslo zelené karty a její platnost, název pojistitele a číslo smlouvy o povinném ručení.
 • Zajistěte si svědky nehody, pokud je to možné, a poznačte si kontakty na ně.
 • Zajistěte si fotodokumentaci celé události. Vyfoťte vše alespoň na mobil. Zdokumentujte zejména postavení vozidel po střetu, rozsah vzniklých škod, dopravní značení v místě nehody atd.
 • Pokud je k nehodě přivolána policie, budete podepisovat protokol. Nesouhlasíte-li s jeho zněním, v žádném případě jej nepodepisujte! Mohli byste se neprávem ocitnout v roli viníka nehody a přijít tak o svoje bonusy na povinném ručení. V takovém případě sepište svoji verzi o průběhu dopravní nehody a pod tu se podepište.
 • V případě, kdy není k nehodě volána policie, musíte s ostatními účastníky nehody sepsat záznam o dopravní nehodě. K tomu využijte tzv. evropský formulář, nebo-li evropský záznam o dopravní nehodě. Každopádně musíte zaznamenat místo a čas nehody, informace o účastnících nehody a vozidlech a průběh události (příčiny, průběh, následky). Vyplněný záznam musí všichni účastníci nehody podepsat (řidiči). Pokud použijete originální formulář, tzn. propisovací, nezapomeňte před oddělením jednotlivých listů všechny údaje zkontrolovat. Po oddělení listů formuláře již nelze nic připisovat nebo provádět jakékoli jiné změny.
 • Protokol z dopravní nehody, resp. záznam o dopravní nehodě, předejte neprodleně pojistiteli viníka nehody. Pokud si nevíte rady s jeho dohledáním, obraťte se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů.
 • Pojišťovna vás vyzve k předložení dalších dokladů, jako např. technický průkaz vozidla, řidičský průkaz, faktura za opravu. Může se stát, že si bude likvidátor pojišťovny chtít prohlédnout poškození na vozidle, tedy ještě před samotnou opravou! To se dozvíte v okamžiku, kdy budete pojistnou událost pojišťovně hlásit.
 • V případě, že si s něčím nevíte rady nebo si nejste jistí, raději se obraťte na asistenční službu vaší pojišťovny, u které máte povinné ručení sjednáno vy, tam vám poradí.
 • Podle zákona musí pojišťovna, která škodní událost likviduje, skončit šetření události nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na náhradu škody u ní uplatníte. Pokud se tak nestane, ve stejné lhůtě vám musí podat písemné vysvětlení, proč šetření neskončila. Do 15 dnů od skončení šetření pak musí vyplatit pojistné plnění.
 • Pokud nejste spokojeni s výsledkem šetření pojišťovny, s jejím postupem nebo s jí přiznanou výší odškodnění, můžete se svých práv domáhat prostřednictvím soudu. Pokud jste klienty některé asistenční služby, obraťte se na ni a ona bude tyto problémy řešit místo vás.
NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ